PN-EN 50443:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Skutki zakłóceń elektromagnetycznych w rurociągach wywoływane oddziaływaniem wysokonapięciowych systemów kolejowej trakcji elektrycznej prądu przemiennego i/lub wysokonapięciowych systemów zasilania prądu przemiennego

Zakres

Obecność systemów zasilania prądu przemiennego lub systemów trakcji kolejowej zasilanych prądem przemiennym (w niniejszej normie określanych także jako systemy energetyczne prądu przemiennego) może powodować indukowanie napięcia w systemach rurociągów (w niniejszej normie określanych jako systemy zakłócane) przebiegających w pobliżu, w wyniku jednego lub więcej poniższych mechanizmów: - sprzężenie indukcyjne, - sprzężenie przez przewodzenie, - sprzężenie pojemnościowe. Takie napięcia mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, powodować niszczenie rurociągów lub przyłączonych urządzeń lub powodować zakłócenia urządzeń elektrycznych/ elektronicznych przyłączonych do rurociągu. Niniejsza Norma Europejska dotyczy sytuacji, w których te skutki mogą się pojawić oraz maksymalnych tolerowanych wartości skutków zakłóceń, z uwzględnieniem zachowania się systemów zasilania prądu przemiennego, zarówno w stanie normalnego działania jak i/lub w czasie uszkodzeń. UWAGA W najgorszym przypadku rura może nie odprowadzić prądu do ziemi. W następstwie spodziewane napięcie dotykowe odpowiada napięciu zakłóceń. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do wszystkich rurociągów metalowych, bez względu na dostarczany środek płynny, np. ciecz lub gaz, narażonych na zakłócenia przez oddziaływanie wysokonapięciowych systemów kolejowej trakcji elektrycznej prądu przemiennego i wysokonapięciowych systemów zasilania prądu przemiennego. Celem niniejszej normy jest określenie: - procedury oceny zakłóceń elektromagnetycznych; - odległości oddziaływania w formie zakłóceń, którą należy rozpatrywać; - typu sprzężenia rozpatrywanego dla warunków pracy i uszkodzeń wysokonapięciowych systemów kolejowej trakcji elektrycznej prądu przemiennego oraz wysokonapięciowych systemów zasilania prądu przemiennego; - rozpatrywanej konfiguracji zarówno rurociągów metalowych jak i wysokonapięciowych systemów kolejowej trakcji elektrycznej prądu przemiennego lub wysokonapięciowych systemów zasilania prądu przemiennego

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50443:2012 - wersja angielska
Tytuł Skutki zakłóceń elektromagnetycznych w rurociągach wywoływane oddziaływaniem wysokonapięciowych systemów kolejowej trakcji elektrycznej prądu przemiennego i/lub wysokonapięciowych systemów zasilania prądu przemiennego
Data publikacji 23-02-2012
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50443:2011 [IDT]
ICS 23.040.99, 29.280, 33.100.01