PN-EN 16977:2021-04 - wersja polska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej budynków -- Wyroby z silikatów (CS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Zakres

W niniejszym dokumencie określono charakterystyki wyrobów z silikatów (CS) produkowanych fabrycznie, z laminacją lub powłoką, lub bez nich, przeznaczonych do stosowania do izolacji cieplnej budynków.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do materiałów z głównymi fazami krystalicznymi xonotlitu i tobermorytu z wollastonitem lub bez.
Niniejszy dokument dotyczy wyrobów, które są wytwarzane w postaci płyt, segmentów i prefabrykatów.
Niniejszy dokument dotyczy wielowarstwowych wyrobów z CS.
Wyroby objęte niniejszym dokumentem mogą być stosowane w dachach, ścianach, sufitach i podłogach.
W niniejszym dokumencie określono procedury oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP) charakterystyk wyrobów z silikatów (CS) produkowanych fabrycznie.
Niniejszy dokument nie obejmuje:
— wyrobów przeznaczonych do stosowania do izolacji wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych;
— wyrobów przeznaczonych do stosowania w obiektach inżynierii lądowej i wodnej;
— wyrobów o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła większym niż 0,078 W/(mK) w temperaturze 10 °C;
— gazobetonu, autoklawizowanego gazobetonu, wyrobów izolacyjnych z pianki mineralnej i cegieł silikatowych;
— wyrobów izolacyjnych wytwarzanych in situ.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 16977:2021-04 - wersja polska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej budynków -- Wyroby z silikatów (CS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
Data publikacji 08-11-2022
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 16977:2020 [IDT]
ICS 91.100.60