PN-EN 17423:2021-04 - wersja polska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Określanie i raportowanie współczynników energii pierwotnej (PEF) i współczynnika emisji CO2 -- Zasady ogólne, Moduł M1-7

Zakres

W niniejszym dokumencie podano przejrzyste ramy raportowania wyborów związanych z procedurą określania czynników energii pierwotnej (PEF) i współczynników emisji CO2 dla energii dostarczanej do i eksportowanej z budynków, jak opisano w EN ISO 52000-1.
W niniejszym dokumencie określono wybory, jakich należy dokonać w celu obliczenia współczynników PEF i emisji CO2 związanych z różnymi nośnikami energii. Współczynniki PEF i emisji CO2 dla energii eksportowanej mogą się różnić od współczynników wybranych dla energii dostarczanej.
Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim wspieranie i uzupełnianie EN ISO 52000-1, ponieważ w normie tej wymagane są wartości współczynników PEF i emisji CO2 do ukończenia obliczeń EPB. Może być również stosowany do innych zastosowań.
UWAGA Współczynniki emisji CO2 umożliwiają obliczenie emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie z dokonanymi wyborami współczynniki emisji CO2 reprezentują jedynie emisje CO2 lub również inne gazy cieplarniane.
W Tablicy 1 podano względną pozycję (oznaczoną „X”) niniejszego dokumentu w strukturze modułowej określonej w EN ISO 52000-1.
Moduły reprezentują normy EPB, chociaż jedna norma EPB może obejmować więcej niż jeden moduł, a jeden moduł może być objęty więcej niż jedną normą EPB, na przykład odpowiednio metoda uproszczona i szczegółowa.

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 17423:2021-04 - wersja polska
Tytuł Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Określanie i raportowanie współczynników energii pierwotnej (PEF) i współczynnika emisji CO2 -- Zasady ogólne, Moduł M1-7
Data publikacji 31-10-2022
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN 17423:2020 [IDT]
ICS 13.040.01, 91.120.10