PN-EN ISO 52022-3:2017-09 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów i elementów budynku -- Część 3: Szczegółowa metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem

Zakres

W niniejszym dokumencie określono szczegółową metodę opartą na danych widmowych przenikania
i odbicia materiałów składowych (urządzenia ochrony przeciwsłonecznej i oszklenia), w celu określenia całkowitego czynnika przenikania energii słonecznej, całkowitego czynnika przenikania światła i innych odpowiednich połączeń danych optycznych i słonecznych. Jeżeli dane widmowe nie są dostępne, metodykę można dostosować do wykorzystania danych zintegrowanych.
Metoda ma zastosowanie do wszystkich typów urządzeń ochrony przeciwsłonecznej równoległych do oszklenia, takich jak żaluzje, rolety weneckie lub rolety. Zasłona może być umieszczona wewnątrz, na zewnątrz lub zamknięta pomiędzy szybami oszklenia. Wentylacja zasłon jest dozwolona w każdym z tych położeń przy określaniu energii słonecznej zaabsorbowanej przez oszklenie lub komponenty zasłon, dla pionowej orientacji oszklenia.
Materiały komponentów zasłon mogą być przezroczyste, półprzezroczyste lub nieprzezroczyste, połączone z komponentami oszklenia o znanym czynniku przenikania promieniowania słonecznego i czynniku odbicia światła słonecznego oraz o znanej emisyjności dla promieniowania cieplnego.
Metoda opiera się na normalnym padaniu promieni słonecznych i nie uwzględnia kątowej zależności czynnika przenikania ani odbicia materiałów. Napromieniowanie rozproszone lub promieniowanie rozproszone przez urządzenia ochrony przeciwsłonecznej traktuje się tak, jakby było bezpośrednie. Żaluzje lub rolety weneckie uznawane są za materiały jednorodne o równoważnych słonecznych charakterystykach optycznych, które mogą zależeć od kąta padania promieni słonecznych. Obecna metoda ogranicza się do montażu pionowego ±15°. W sytuacjach wykraczających poza zakres niniejszego dokumentu szerszy zakres sytuacji uwzględniono w ISO 15099.
W dokumencie podano również pewne znormalizowane sytuacje, dodatkowe założenia i niezbędne warunki brzegowe.
UWAGA We Wprowadzeniu, w Tablicy 1, przedstawiono pozycję niniejszego dokumentu w obrębie zestawu norm EPB w kontekście struktury modułowej określonej w ISO 52000-1.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 52022-3:2017-09 - wersja polska
Tytuł Energetyczne właściwości użytkowe budynków -- Właściwości cieplne, słoneczne i oświetlenia światłem dziennym komponentów i elementów budynku -- Część 3: Szczegółowa metoda obliczania charakterystyk słonecznych i oświetlenia światłem dziennym urządzeń ochrony przeciwsłonecznej w połączeniu z oszkleniem
Data publikacji 07-11-2022
Liczba stron 38
Grupa cenowa R
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 179, Ochrony Cieplnej Budynków
Wprowadza EN ISO 52022-3:2017 [IDT], ISO 52022-3:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13363-2:2006 - wersja polska
ICS 17.180.20, 91.120.10