PN-A-86917:1961 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 3596-1:1994 - wersja polska

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Tłuszcze roślinne jadalne -- Metody badań -- Oznaczanie substancji niezmydlających się

Zakres

Przedmiotem normy jest oznaczanie w tłuszczach roślinnych jadalnych ogólnej zawartości substancji niezmydlających się alkoholowym roztworem wodorotlenku potasowego i nielotnych w temperaturze 100°C, lecz rozpuszczalnych przy ich zawartości:
a) do 2% - w eterze naftowym,
b) ponad 2% - w eterze etylowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-86917:1961 - wersja polska
Tytuł Tłuszcze roślinne jadalne -- Metody badań -- Oznaczanie substancji niezmydlających się
Data publikacji 02-02-1961
Data wycofania 07-11-1996
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-ISO 3596-1:1994 - wersja polska