PN-EN 1332-4:2009 - wersja polska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Systemy kart identyfikacyjnych -- Interfejs użytkownika -- Część 4: Kodowanie wymagań użytkownika dla osób o specjalnnych potrzebach

Zakres

Określono elementy danych, które mają być przechowywane w karcie elektronicznej i wymieniane w celu umożliwienia terminalom akceptującym karty elektroniczne identyfikacji szczególnych preferencji użytkowników interfejsu. Informacje o preferencjach mogą być wykorzystane przez terminale do konfiguracji odpowiednich metod komunikacji z użytkownikiem podczas procesu transakcyjnego. Określono także mechanizm pozyskiwania z kart elektronicznych informacji o preferencjach i łączenia elementów danych w celu stworzenia poszczególnych profili użytkownika, oparty na przydzielaniu unikatowych znaczników

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 1332-4:2009 - wersja polska
Tytuł Systemy kart identyfikacyjnych -- Interfejs użytkownika -- Część 4: Kodowanie wymagań użytkownika dla osób o specjalnnych potrzebach
Data publikacji 02-10-2009
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 172, Identyfikacji Osób, Podpisu Elektronicznego, Kart Elektronicznych oraz Powiązanych z nimi Systemów i Działań
Wprowadza EN 1332-4:2007 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1332-4:2007 - wersja angielska
ICS 35.240.15, 35.040.01