PN-EN ISO 663:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń nierozpuszczalnych

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę oznaczania zawartości zanieczyszczeń nierozpuszczalnych w tłuszczach i olejach zwierzęcych oraz roślinnych.
Jeśli nie jest wymagane uwzględnienie mydeł (zwłaszcza mydeł wapniowych) lub utlenionych kwasów tłuszczowych w zawartości zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, koniecznym jest użycie odmiennego rozpuszczalnika i procedury. W takim przypadku powinno zostać osiągnięte porozumienie pomiędzy uczestniczącymi stronami.
Mleko i przetwory mleczne (lub tłuszcz pochodzący z mleka i produktów mlecznych) są wyłączone z zakresu niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 663:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń nierozpuszczalnych
Data publikacji 14-03-2017
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 663:2017 [IDT], ISO 663:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 663:2009 - wersja polska
ICS 67.200.10