PN-EN ISO 12966-2:2017-05 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych -- Część 2: Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych

Zakres

Niniejszy dokument określa metody przygotowywania estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
Zawiera on metody przygotowywania estrów metylowych kwasów tłuszczowych z olejów i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych, kwasów tłuszczowych oraz mydeł. Dla zaspokojenia różnych wymagań, podaje się cztery metody metylacji, a mianowicie:
a) „szybką” procedurę transmetylacji w środowisku alkalicznym;
b) „ogólną” procedurę transmetylacji/metylacji w środowisku alkalicznym, a następnie kwaśnym;
c) procedurę transmetylacji z zastosowaniem BF3;
d) procedurę alternatywną z zastosowaniem katalizowanej kwasem transmetylacji glicerydów.
Tak wytworzone estry metylowe stosowane są w różnych procedurach analitycznych wymagających tych pochodnych, na przykład podziałowa chromatografia gazowa (GLC), chromatografia cienkowarstwowa (TLC) i spektrometria w podczerwieni (IR).
Mleko i produkty mleczne (lub tłuszcz pochodzący z mleka i produktów mlecznych) są wyłączone z zakresu stosowania niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12966-2:2017-05 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych -- Część 2: Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych
Data publikacji 17-05-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 12966-2:2017 [IDT], ISO 12966-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12966-2:2011 - wersja angielska
ICS 67.200.10