PN-EN ISO 12966-3:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych -- Część 3: Przygotowanie estrów metylowych z zastosowaniem wodorotlenku trimetylosulfonowego (TMSH)

Zakres

W niniejszej części ISO 12966 określono szybką katalizowaną zasadowo metodę transestryfikacji tłuszczów i olejów z zastosowaniem wodorotlenku trimetylosulfoniowego (TMSH) do przygotowywania estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Metoda ta ma zastosowanie wyłącznie do przygotowywania estrów metylowych tłuszczów i olejów w celu analizy metodą podziałowej chromatografii gazowo-cieczowej (GLC). Ma ona zastosowanie dla wszystkich tłuszczów i olejów, jednak z wykluczeniem pochodzących z mleka i przetworów mlecznych. Izomeryzacja nienasyconych kwasów tłuszczowych zachodzi jedynie w niewielkim stopniu, a izomeryzowane kwasy tłuszczowe są obecne jedynie na poziomie granicy oznaczalności. Ponieważ izomeryzacja ma miejsce, procedura nie jest zalecana dla sprzężonego kwasu linolowego (CLA).

Estryfikowanych jest tylko około 70 % do 80 % wolnych kwasów tłuszczowych. W przypadku sprzężonych kwasów tłuszczowych cyklopropylowego i cyklopropenylowego mogą zachodzić reakcje uboczne, lecz nie zakłócają one oznaczania kwasów tłuszczowych.

UWAGA Niniejsza część ISO 12966 jest oparta na German Standard Method C-VI 11e (98) (patrz pozycja bibliograficzna [8]).

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12966-3:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych -- Część 3: Przygotowanie estrów metylowych z zastosowaniem wodorotlenku trimetylosulfonowego (TMSH)
Data publikacji 08-07-2016
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 12966-3:2016 [IDT], ISO 12966-3:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 12966-3:2010 - wersja angielska
ICS 67.200.10