PN-EN ISO 12966-1:2015-01 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych -- Część 1: Przewodnik do nowoczesnej chromatografii gazowej estrów metylowych kwasów tłuszczowych

Zakres

W niniejszej części ISO 12966 podano przegląd sposobów oznaczania metodą chromatografii gazowej wolnych i związanych kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych po przekształceniu ich w estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME).
Jakościowe i ilościowe oznaczanie składu kwasów tłuszczowych metodą podziałowej chromatografii gazowej (GLC) ma szerokie zastosowanie w analizie lipidów. Jest ono stosowane do charakterystyki tłuszczów i olejów lub tłuszczowych produktów żywnościowych po ekstrakcji oleju z matrycy. Związane kwasy tłuszczowe triacylogliceroli (TAG) oraz, w zależności od metody estryfikacji, wolne kwasy tłuszczowe (FFA) i inne lipidy są przekształcane w estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME), które oznaczane są techniką kapilarnej chromatografii gazowej. W zależności od liczby różnych kwasów tłuszczowych (teoretycznie obecnych może być ponad 50 różnych kwasów tłuszczowych) do rozdzielania są stosowane kolumny kapilarne o długości od 10 m do 100 m.
GLC dla FAME ma zastosowanie do wszystkich naturalnych i syntetycznych mieszanin tri-, di-
i monoacylogliceroli, do estrów kwasów tłuszczowych, wolnych kwasów tłuszczowych, mydeł oraz innych związków tłuszczowych. Niniejsza seria norm umożliwia oznaczanie FAME od C4 do C26, w tym estrów metylowych nasyconych kwasów tłuszczowych, estrów metylowych mononienasyconych kwasów tłuszczowych cis i trans oraz estrów metylowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych cis i trans.
Do oznaczania krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, w celu uniknięcia interferencji z pikiem rozpuszczalnika oraz dla zmniejszenia różnic w odpowiedzi detektora, często stosowane są estry izopropylowe i butylowe.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 12966-1:2015-01/AC:2015-06E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12966-1:2015-01 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych -- Część 1: Przewodnik do nowoczesnej chromatografii gazowej estrów metylowych kwasów tłuszczowych
Data publikacji 20-01-2015
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 12966-1:2014 [IDT], ISO 12966-1:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 5508:1996 - wersja polska, PN-EN ISO 15304:2003/AC:2005 - wersja polska, PN-EN ISO 15304:2003 - wersja polska
ICS 67.200.10
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 12966-1:2015-01/AC:2015-06E