PN-EN ISO 3960:2017-03 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby nadtlenkowej -- Jodometryczne (wizualne) oznaczanie punktu końcowego

Zakres

W niniejszym dokumencie określono metodę jodometrycznego oznaczania liczby nadtlenkowej tłuszczów i olejów zwierzęcych oraz roślinnych, w której to metodzie punkt końcowy określany jest wizualnie. Liczba nadtlenowa jest miarą ilości tlenu połączonego chemicznie z olejem lub tłuszczem w postaci nadtlenków, szczególnie wodoronadtlenków.

Niniejsza metoda ma zastosowanie do wszystkich zwierzęcych i roślinnych tłuszczów oraz olejów, kwasów tłuszczowych, a także ich mieszanin, wykazujących liczbę nadtlenkową od 0 meq do 30 meq (milirównoważników) aktywnego tlenu na kilogram. Może być ona również stosowana do margaryn oraz tłuszczów do smarowania o różnej zawartości wody. Metoda ta nie jest odpowiednia do tłuszczów mlecznych ani nie ma zastosowania do lecytyn.

Należy zauważyć, że liczba nadtlenkowa jest parametrem dynamicznym, którego wartość zależy od historii próbki. Ponadto oznaczanie liczby nadtlenkowej jest procedurą w dużym stopniu empiryczną, a uzyskana wartość zależna jest od masy próbki. Podkreśla się, że – z uwagi na wymaganą masę próbki – uzyskane liczby nadtlenkowe mogą być nieco niższe niż w przypadku użycia próbki o mniejszej masie.

Mleko i produkty mleczne (lub tłuszcz pochodzący z mleka i produktów mlecznych) są wyłączone z zakresu niniejszego dokumentu.

UWAGA 1 Preferowana metoda jodometrycznego oznaczania liczby nadtlenkowej tłuszczów mlecznych została określona w ISO 3976.

UWAGA 2 Metodę potencjometrycznego oznaczania liczby nadtlenkowej podano w ISO 27107.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3960:2017-03 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie liczby nadtlenkowej -- Jodometryczne (wizualne) oznaczanie punktu końcowego
Data publikacji 14-03-2017
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 3960:2017 [IDT], ISO 3960:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3960:2012 - wersja polska
ICS 67.200.10