PN-EN ISO 12966-4:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych -- Część 4: Oznaczanie techniką kapilarnej chromatografii gazowej

Zakres

W niniejszej części ISO 12966 podano metodę oznaczania estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) pochodzących z transestryfikacji lub estryfikacji tłuszczów, olejów i kwasów tłuszczowych techniką kapilarnej chromatografii gazowej (GLC). Zastosowanie niniejszej części ISO 12966 umożliwia rozdzielanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych od C8 do C24, łącznie z estrami metylowymi nasyconych kwasów tłuszczowych, estrami metylowymi cis- i trans- mononienasyconych kwasów tłuszczowych oraz estrami metylowymi cis- i trans- polinienasyconych kwasów tłuszczowych.
Metoda może być stosowana dla surowych, rafinowanych, częściowo wodorowanych lub całkowicie wodorowanych tłuszczów, olejów i kwasów tłuszczowych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.
Metoda nie nadaje się do analizy tłuszczów i olejów pochodzących z mleka przeżuwaczy lub produktów wzbogacanych sprzężonym kwasem linolowym (CLA). Mleko i produktu mleczne (lub tłuszcz pochodzący z mleka i produktów mlecznych) są wyłączone z zakresu tej części ISO 12966.
Niniejsza część ISO 12966 nie może być stosowana dla di-, tri-, polimerowanych i oksydowanych kwasów tłuszczowych, tłuszczów i olejów.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12966-4:2015-07 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych -- Część 4: Oznaczanie techniką kapilarnej chromatografii gazowej
Data publikacji 10-07-2015
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 12966-4:2015 [IDT], ISO 12966-4:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15304:2003/AC:2005 - wersja polska, PN-EN ISO 5508:1996 - wersja polska, PN-EN ISO 15304:2003 - wersja polska
ICS 67.200.10