PN-EN ISO 15304:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12966-4:2015-07 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach roślinnych -- Metoda chromatografii gazowej

Zakres

Opisano metodę chromatografii gazowej z użyciem kolumn kapilarnych do oznaczania zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych, powstających podczas procesów rafinacji w wysokiej temperaturze lub podczas uwodornienia olejów i tłuszczów roślinych, a także do oznaczania wszystkich innych kwasów tłuszczowych. Podano zasadę metody, stosowane odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób obliczania wyników i sprawozdanie z badań. Ustalono precyzję metody - powtarzalność i odtwarzalność

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 15304:2003/AC:2005P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15304:2003 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach roślinnych -- Metoda chromatografii gazowej
Data publikacji 24-10-2003
Data wycofania 10-07-2015
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 15304:2002 [IDT], ISO 15304:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 15304:2002 - wersja angielska
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12966-1:2015-01 - wersja polska, PN-EN ISO 12966-4:2015-07 - wersja angielska, PN-EN ISO 12966-1:2015-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 15304:2003/AC:2005P