PN-EN ISO 15304:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15304:2003 - wersja polska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach roślinnych -- Metoda chromatografii gazowej

Zakres

Opisano metodę chromatografii gazowej z użyciem kolumn kapilarnych do oznaczania zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych, powstających podczas procesów rafinacji w wysokiej temperaturze lub podczas uwodornienia olejów i tłuszczów roślinnych. Metodę można również stosować do oznaczania wszystkich innych kwasów tłuszczowych. Podano zasadę metody, stosowane odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób wyliczania wyników i sprawozdanie z badań. Ustalono precyzję metody - powtarzalność i odtwarzalność

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 15304:2002 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości izomerów trans kwasów tłuszczowych w olejach i tłuszczach roślinnych -- Metoda chromatografii gazowej
Data publikacji 15-12-2002
Data wycofania 24-10-2003
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 15304:2002 [IDT], ISO 15304:2002 [IDT]
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15304:2003 - wersja polska