PN-EN ISO 8420:2004 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości związków polarnych

Zakres

Opisano metodę oznaczania zawartości związków polarnych w olejach i tłuszczach roślinnych i zwierzęcych, które tworzą się podczas ogrzewania tłuszczów. Określono zakres stosowania metody. Podano zasadę metody, stosowane odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek. Opisano wykonanie oznaczania oraz wyrażania wyników i sprawozdanie z badań. W załączniku A (informacyjnym) podano ocenę efektywności kolumny. W załączniku B (informacyjnym) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN ISO 8420:2004/AC:2008P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8420:2004 - wersja polska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości związków polarnych
Data publikacji 31-08-2004
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 8420:2002 [IDT], ISO 8420:2002 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8420:1999 - wersja polska, PN-EN ISO 8420:2003 - wersja angielska
ICS 67.200.10
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 8420:2004/AC:2008P