PN-EN ISO 3656:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie absorbancji w nadfiolecie wyrażonej jako ekstynkcja właściwa w świetle UV

Zakres

Opisano metodę oznaczania absorbancji w zakresie nadfioletu w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych. Podano zasadę metody, stosowane odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób wyrażania wyników i sprawozdanie z badań. W załączniku A (informacyjnym) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 3656:2011 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie absorbancji w nadfiolecie wyrażonej jako ekstynkcja właściwa w świetle UV
Data publikacji 31-03-2011
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 3656:2011 [IDT], ISO 3656:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 3656:2002 - wersja polska
ICS 67.200.10
Elementy dodatkowe PN-EN ISO 3656:2011/A1:2017-06E