PN-EN ISO 8420:2003 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 8420:2004 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości związków polarnych

Zakres

Opisano metodę oznaczania zawartości związków polarnych w olejach i tłuszczach roślinnych i zwierzęcych, które tworzą się podczas ogrzewania tłuszczów. Metoda służy do określania stopnia zepsucia tłuszczów użytych do smażenia. Podano zasadę metody, stosowane odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowania próbek. Opisano wykonanie oznaczania oraz obliczanie wyników i sprawozdanie z badań. W załączniku A (informacyjnym) podano ocenę efektywności kolumny. W załączniku B (informacyjnym) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 8420:2003 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczanie zawartości związków polarnych
Data publikacji 15-06-2003
Data wycofania 31-08-2004
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 8420:2002 [IDT], ISO 8420:2002 [IDT]
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 8420:2004 - wersja polska