PN-P-50174-02:1993 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Papier i tektura -- Przyspieszone starzenie -- Wilgotna obróbka termiczna w temperaturze 90 stopni C i wilgotności względnej 25 procent

Zakres

Podano zasadę metody, stosowane przyrządy, pobieranie i przygotowywanie próbek, sposób postępowania przy obróbce termicznej, warunki klimatyzowania, wykonanie oznaczania, sposób podawania wyników oraz protokół badań. W załączniku zamieszczono wymagania dotyczące łaźni olejowych. Metoda nie dotyczy papierów elektrycznych izolacyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-P-50174-02:1993 - wersja polska
Tytuł Papier i tektura -- Przyspieszone starzenie -- Wilgotna obróbka termiczna w temperaturze 90 stopni C i wilgotności względnej 25 procent
Data publikacji 08-03-1993
Data wycofania 16-09-2014
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
ICS 85.060