PN-C-87007-02:1993 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-87007-2:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Nawozy sztuczne wapniowe -- Podział, oznaczenie i wymagania

Zakres

Wyszczególniono dwa rodzaje nawozów wapniowych; 1/z produkcji podstawowej 2/z pozysku odpadów przemysłowych i eksploatacji złóż wapniowych. W zależności od procentowej zawartości tlenku wapniowego, wyróżniono 9 odmian nawozów wapniowych. Wymagania szczegółowe dla wszystkich odmian nawozów wapniowych podano w tablicy. Przedstawiono przykład oznaczenia nawozów wapniowych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-C-87007-02:1993 - wersja polska
Tytuł Nawozy sztuczne wapniowe -- Podział, oznaczenie i wymagania
Data publikacji 22-02-1993
Data wycofania 11-08-2000
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 156, Nawozów
Zastępuje PN-C-87007-01:1974 - wersja polska, PN-C-87007-04:1974 - wersja polska, PN-C-87007-05:1974 - wersja polska
ICS 65.080
Zastąpiona przez PN-C-87007-2:2000 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-C-87007-02:1993/Az2:1996P