PN-EN ISO 15883-2:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 15883-2:2010 - wersja polska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Myjnie-dezynfektory -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej narzędzi chirurgicznych, wyposażenia anestezjologicznego, misek, naczyń, pojemników, utensyliów, sprzętu szklanego itp.

Zakres

Określono szczegółowe wymagania dla myjni-dezynfektorów, które są przeznaczone do czyszczenia i dezynfekcji termicznej, w trakcie jednego cyklu pracy, wyrobów medycznych wielokrotnego użycia takich jak narzędzia chirurgiczne, wyposażenie anestezjologiczne, miski, naczynia i pojemniki, utensylia i sprzęt szklany. Podano, że dezynfekcję termiczną osiągamy przez płukanie wsadu gorącą wodą, ekspozycję w parze wodnej lub za pomocą obu tych metod. Zmieniono Załącznik ZA

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 15883-2:2009 - wersja angielska
Tytuł Myjnie-dezynfektory -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące myjni-dezynfektorów przeznaczonych do dezynfekcji termicznej narzędzi chirurgicznych, wyposażenia anestezjologicznego, misek, naczyń, pojemników, utensyliów, sprzętu szklanego itp.
Data publikacji 31-07-2009
Data wycofania 07-12-2010
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 295, Sterylizacji
Wprowadza EN ISO 15883-2:2009 [IDT], ISO 15883-2:2006 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN ISO 15883-2:2008 - wersja polska
ICS 11.080.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 15883-2:2010 - wersja polska