PN-ISO 20128:2012 - wersja polska

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Przetwory mleczne -- Oznaczanie liczby przypuszczalnego Lactobacillus acidophilus na pożywce selektywnej -- Metoda liczenia kolonii w temperaturze 37 stopni C

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono metodę oznaczania liczby przypuszczalnego Lactobacillus acidophilus w przetworach mlecznych na pożywce selektywnej metodą liczenia kolonii w temperaturze 37°C. Metoda ma zastosowanie do fermentowanego i niefermentowanego mleka, mleka w proszku i odżywek dla niemowląt, w których przypuszczalny L. acidophilus występuje wyłącznie lub z innymi bakteriami kwasu mlekowego lub z bifidobakteriami. Metoda nie ma zastosowania do oznaczania liczby przypuszczalnego L. acidophilus w przypadku, gdy jest ona mniejsza niż 10 do ptęgi 4 jtk/g, a liczby Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri i Lactobacillus paracasei subsp. paracasei są większe niż 10 do potęgi 6 jtk/g

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-ISO 20128:2012/Ap1:2013-06P

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 20128:2012 - wersja polska
Tytuł Przetwory mleczne -- Oznaczanie liczby przypuszczalnego Lactobacillus acidophilus na pożywce selektywnej -- Metoda liczenia kolonii w temperaturze 37 stopni C
Data publikacji 05-06-2012
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza ISO 20128:2006 [IDT]
ICS 07.100.30, 67.100.10
Elementy dodatkowe PN-ISO 20128:2012/Ap1:2013-06P