PN-EN ISO 17511:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17511:2021-09 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Pomiar wielkości w próbkach biologicznych -- Spójność pomiarowa wartości przypisanych kalibratorom i materiałom kontrolnym

Zakres

Określono sposób, w jaki zapewnia się spójność pomiarową wartości wyznaczonych dla kalibratorów i materiałów kontrolnych przeznaczonych do ustalenia lub weryfikacji poprawności pomiaru. Kalibratorami i materiałami kontrolnymi są te, które wytwórca dostarcza jako część, albo które będą użyte łącznie z wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro. Zakres normy obejmuje próbki do zewnętrznej kontroli jakości (pomiaru) z potwierdzoną zamienialnością, których wartości zostały wyznaczone za pomocą uzgodnionych międzynarodowo referencyjnych układów pomiarowych lub ustalonych umownych międzynarodowych referencyjnych układów pomiarowych

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-06-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN ISO 17511:2010 - wersja polska
Tytuł Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Pomiar wielkości w próbkach biologicznych -- Spójność pomiarowa wartości przypisanych kalibratorom i materiałom kontrolnym
Data publikacji 13-12-2010
Data wycofania 03-09-2021
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN ISO 17511:2003 [IDT], ISO 17511:2003 [IDT]
Dyrektywa 98/79/EC
Zastępuje PN-EN ISO 17511:2004 - wersja angielska
ICS 11.100.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17511:2021-09 - wersja angielska