PN-EN ISO 18153:2006 - wersja polska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Pomiar ilościowy próbek biologicznych -- Spójność pomiarowa wartości stężenia katalitycznego enzymów wynikająca z powiązania z materiałami odniesienia i materiałami kontrolnymi

Zakres

Określono w jaki sposób zapewnić spójność pomiarową wartości wyznaczonych dla materiałów odniesienia i materiałów kontrolnych przeznaczonych do ustalenia lub weryfikacji poprawności pomiaru stężenia katalitycznego enzymów. Materiały odniesienia i materiały kontrolne są materiałami dostarczanymi przez wytwórców jako część wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro lub do użycia łącznie z nimi

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 18153:2006 - wersja polska
Tytuł Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Pomiar ilościowy próbek biologicznych -- Spójność pomiarowa wartości stężenia katalitycznego enzymów wynikająca z powiązania z materiałami odniesienia i materiałami kontrolnymi
Data publikacji 10-11-2006
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN ISO 18153:2003 [IDT], ISO 18153:2003 [IDT]
Dyrektywa 98/79/EC
Zastępuje PN-EN ISO 18153:2004 - wersja angielska
ICS 11.100.10