PN-EN ISO 17511:2004 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 17511:2010 - wersja polska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Oznaczenia ilościowe w próbkach biologicznych -- Metrologiczna zgodność z wzorcami wartości wyznaczonych dla materiałów kalibracyjnych i kontrolnych

Zakres

Określono, jak zapewnić metrologiczną zgodność z wzorcami wartości wyznaczonych dla materiałów kalibracyjnych i kontrolnych, aby ustalić lub potwierdzić poprawność pomiaru. Materiały kalibracyjne i kontrolne są dostarczane przez wytwórców jako część, lub do wspólnego użytku z wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro. Próbki z oceną jakości uzyskaną za granicą (sprawdzone), z dowiedzioną zgodnością, których wartość została wyznaczona przez międzynarodowo uzgodnione referencyjne systemy pomiarowe lub międzynarodowo uzgodnione umowne referencyjne systemy pomiarowe, odpowiadają zakresowi tej normy. Wyszczególniono poza tym sytuacje oraz materiały kontrolne i kalibracyjne, w stosunku do których nie ma to zastosowania

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 17511:2004 - wersja angielska
Tytuł Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Oznaczenia ilościowe w próbkach biologicznych -- Metrologiczna zgodność z wzorcami wartości wyznaczonych dla materiałów kalibracyjnych i kontrolnych
Data publikacji 15-06-2004
Data wycofania 13-12-2010
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN ISO 17511:2003 [IDT], ISO 17511:2003 [IDT]
Dyrektywa 98/79/EC
ICS 11.100.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 17511:2010 - wersja polska