PN-EN ISO 21528-2:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 2: Metoda liczenia kolonii

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono metodę oznaczania liczby Enterobacteriaceae. Ma ona zastosowanie do:
- produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i karmienia zwierząt; i
- próbek środowiskowych z obszaru produkcji pierwotnej, produkcji i obrotu żywnością.
Technika ta jest przeznaczona do użytku, gdy zakłada się, że oczekiwana liczba poszukiwanych drobnoustrojów jest wyższa niż 100 na mililitr lub gram próbki do badań.
Technika najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL), jak uwzględniono w ISO 21528-1, jest zazwyczaj stosowana gdy zakłada się, że oczekiwana liczba poszukiwanych drobnoustrojów wynosi poniżej 100 na mililitr lub gram próbki do badań.

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21528-2:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 2: Metoda liczenia kolonii
Data publikacji 23-08-2017
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 21528-2:2017 [IDT], ISO 21528-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 21528-2:2005 - wersja polska
ICS 07.100.30