PN-EN ISO 21528-1:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 1: Wykrywanie Enterobacteriaceae

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono metodę wykrywania Enterobacteriaceae z etapem przednamnażania. Ma ona zastosowanie do:
- produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi i karmienia zwierząt; i
- próbek środowiskowych z obszaru produkcji pierwotnej, produkcji i obrotu żywnością.
Metoda ma zastosowanie:
- gdy zakłada się, że poszukiwane drobnoustroje wymagają regeneracji w czasie przednamnażania; i
- gdy zakłada się, że oczekiwana liczba poszukiwanych drobnoustrojów wynosi poniżej 100 na mililitr lub gram próbki do badań.
Ograniczenie stosowania niniejszego dokumentu wynika z wrażliwości metody na duży stopień zmienności (patrz Rozdział 11).
UWAGA Oznaczanie może być przeprowadzane przez obliczanie najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) po inkubacji w pożywce płynnej. Patrz Załącznik A.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 21528-1:2017-08 - wersja angielska
Tytuł Mikrobiologia łańcucha żywnościowego -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 1: Wykrywanie Enterobacteriaceae
Data publikacji 23-08-2017
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 21528-1:2017 [IDT], ISO 21528-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-ISO 21528-1:2005 - wersja polska
ICS 07.100.30