PN-EN 62110:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Poziomy pola elektrycznego i magnetycznego wytwarzanego przez systemy energetyczne prądu zmiennego -- Procedury pomiaru w odniesieniu do ekspozycji ludności

Zakres

Określono procedury pomiarowe pól elektrycznych i magnetycznych wytwarzanych przez systemy energetyczne prądu zmiennego znajdujące się w środowisku mieszkaniowym i obszarach dostępnych dla ludności takie jak linie napowietrzne, kable podziemne i podstacje energetyczne, w celu oceny zgodności poziomów tych pól z poziomami dopuszczalnymi dla ludności. Podano także dla informacji przykładowe rozkłady tych pól w otoczeniu wymienionych systemów energetycznych występujących w obszarach dostępnych dla ludności

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 62110:2010/AC1:2015-06E

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 62110:2010 - wersja angielska
Tytuł Poziomy pola elektrycznego i magnetycznego wytwarzanego przez systemy energetyczne prądu zmiennego -- Procedury pomiaru w odniesieniu do ekspozycji ludności
Data publikacji 15-03-2010
Liczba stron 53
Grupa cenowa U
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 104, Kompatybilności Elektromagnetycznej
Wprowadza EN 62110:2009 [IDT], IEC 62110:2009 [IDT]
ICS 17.220.20
Elementy dodatkowe PN-EN 62110:2010/AC1:2015-06E