PN-ISO 21528-1:2005 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 21528-1:2017-08 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 1: Wykrywanie i oznaczanie liczby metodą NPL z przednamnażaniem

Zakres

Opisano horyzontalną metodę oznaczania liczby Enterobacteriaceae, z etapem przednamnażania polegającą na szacowaniu najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL) na podłożach płynnych po inkubacji w temperaturze 37 stopni C lub alternatywnie 30 stopni C. Podano zasadę metody, rozcieńczalniki, pożywki i odczynniki, aparaturę i szkło, pobieranie próbek, przygotowanie próbek do badań, sposób przeprowadzenia badań, sposób przedstawienia wyników, precyzję i sprawozdanie z badań. W załączniku A (normatywnym) zamieszczono diagram metody wykrywania. W załączniku B (normatywnym) zamieszczono diagram metody najbardziej prawdopodobnej liczby (NPL)

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 21528-1:2005 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 1: Wykrywanie i oznaczanie liczby metodą NPL z przednamnażaniem
Data publikacji 08-09-2005
Data wycofania 23-08-2017
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza ISO 21528-1:2004 [IDT]
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 21528-1:2017-08 - wersja angielska, PN-EN ISO 21528-1:2017-08 - wersja francuska