PN-EN 15283-2+A1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Płyty gipsowe zbrojone włóknami -- Definicje, wymagania i metody badań -- Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe

Zakres

Wyszczególniono wymagania i właściwości płyt gipsowych włóknistych przeznaczonych do zastosowania przy pracach konstrukcyjno-budowlanych oraz płyt gipsowych stosowanych w pracach wykończeniowych (płyty z wtórnej obróbki). Obejmują one płyty przeznaczone do bezpośredniej dekoracji powierzchni albo do wykonywania tynku gipsowego. Opisano następujące właściwości: reakcję na ogień, przepuszczalność pary wodnej, wytrzymałość na zginanie oraz opór cieplny

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 15283-2+A1:2012 - wersja polska
Tytuł Płyty gipsowe zbrojone włóknami -- Definicje, wymagania i metody badań -- Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe
Data publikacji 10-08-2012
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 194, Gipsu i Wyrobów z Gipsu
Wprowadza EN 15283-2:2008+A1:2009 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 15283-2+A1:2010 - wersja angielska
ICS 01.040.91, 91.100.10