PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 6579-1:2017-04 - wersja angielska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.

Zakres

W Załączniku D opisano metodę, która jest odpowiednia do wykrywania Salmonella spp. w kale zwierząt (takich jak drób, trzoda chlewna i bydło) i próbkach środowiskowych z etapu produkcji pierwotnej. Opisana w niniejszym Załączniku pożywka selektywnie namnażająca - zmodyfikowana półpłynna pożywka Rappaport-Vassiliadis - MSRV, przeznaczona jest do wykrywania ruchliwych szczepów Salmonella. Podano zasadę metody, stosowane pożywki, odczynniki i surowice, aparaturę i szkło, pobieranie próbek, sposób postępowania, sposób przedstawiania wyników, sprawozdanie z badania, zapewnienie jakości i bibliografię

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007 - wersja polska
Tytuł Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.
Data publikacji 28-12-2007
Data wycofania 04-04-2017
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 3, Mikrobiologii Łańcucha Żywnościowego
Wprowadza EN ISO 6579:2002/A1:2007 [IDT], ISO 6579:2002/Amd 1:2007 [IDT]
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-EN ISO 6579-1:2017-04 - wersja angielska, PN-EN ISO 6579-1:2017-04 - wersja polska