PN-EN ISO 12966-3:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 12966-3:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Oleje i tłuszcze rośline oraz zwierzęce -- Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych -- Część 3: Przygotowanie estrów metylowych z zastosowaniem wodorotlenku trimetylosulfonowego (TMSH)

Zakres

Opisano przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej z zastosowaniem wodorotlenku trimetylosulfonowego (TMSH). Podano zasadę metody, stosowane odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek oraz wykonanie oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 12966-3:2010 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze rośline oraz zwierzęce -- Chromatografia gazowa estrów metylowych kwasów tłuszczowych -- Część 3: Przygotowanie estrów metylowych z zastosowaniem wodorotlenku trimetylosulfonowego (TMSH)
Data publikacji 28-01-2010
Data wycofania 08-07-2016
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 12966-3:2009 [IDT], ISO 12966-3:2009 [IDT]
ICS 67.200.10
Zastąpiona przez PN-EN ISO 12966-3:2016-07 - wersja angielska