PN-EN ISO 662:2016-06 - wersja angielska

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN
Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczania zawartości wody i substancji lotnych

Zakres

W niniejszej Normie Międzynarodowej podano dwie, polegające na suszeniu, metody oznaczania zawartości wody i substancji lotnych w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych:
- metoda A, z użyciem łaźni piaskowej lub płyty grzejnej;
- metoda B, z użyciem suszarki.
Metoda A ma zastosowanie do wszystkich olejów i tłuszczów.
Metoda B ma zastosowanie tylko do olejów i tłuszczów.nieschnących o liczbie kwasowej mniejszej niż 4. W żadnym przypadku metodą tą nie mogą być analizowane oleje laurynowe.
Mleko i przetwory mleczne (lub tłuszcz pochodzący z mleka i produktów mlecznych) są wyłączone z zakresu zastosowania niniejszej Normy Międzynarodowej.

* wymagane pola

Bez VAT: 86,50  PLN Z VAT: 106,40  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN ISO 662:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce -- Oznaczania zawartości wody i substancji lotnych
Data publikacji 01-06-2016
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 92, Nasion Roślin Oleistych, Tłuszczów Roślinnych i Zwierzęcych oraz ich Produktów Ubocznych
Wprowadza EN ISO 662:2016 [IDT], ISO 662:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 662:2001 - wersja polska
ICS 67.200.10