PN-ISO 8690:2005 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN
Dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami promieniotwórczymi -- Metoda badania i oceny skuteczności dekontaminacji

Zakres

Określono warunki badania i skuteczności dekontaminacji powierzchni, które mogą ulec skażeniu materiałem promieniotwórczym. Określono metodę badania i oceny skuteczności dekontaminacji na podstawie skażeń roztworami zawierającymi 60 Co i 137 Cs. Podano definicje skażenia, dekontaminacji, właściwej częstości impulsów, resztkowej częstości impulsów, średniej resztkowej częstości impulsów, znormalizowanej średniej resztkowej częstości impulsów, końcowej resztkowej częstości impulsów

* wymagane pola

Bez VAT: 125,90  PLN Z VAT: 154,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 8690:2005 - wersja polska
Tytuł Dekontaminacja powierzchni skażonych materiałami promieniotwórczymi -- Metoda badania i oceny skuteczności dekontaminacji
Data publikacji 21-01-2005
Data wycofania 01-10-2021
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza ISO 8690:1988 [IDT]
ICS 13.280