PN-ISO 12794:2005 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Energia jądrowa -- Ochrona radiologiczna -- Indywidualne dawkomierze termoluminescencyjne dla kończyn i oczu

Zakres

Określono charakterystyki użytkowe i warunki badań dawkomierzy termoluminescencyjnych przeznaczonych do pomiarów dawek promieniowania dla oczu i dla kończyn (palce, i kończyny w znaczeniu dłonie, stopy, przedramiona łącznie z łokciem, i dolna część nogi łącznie z kolanem), dla fotonów od 15 keV do 3 MeV oraz promieniowania beta od 0,5 MeV do 3 MeV. Określono charakterystyki użytkowe i warunki badań dawkomierzy przeznaczonych do pomiaru równoważnika dawki na głębokości 7 mg cm2 tkanki dla palców i kończyn oraz 300 mg cm2 tkanki dla oczu, łącznie z postanowieniami dotyczącymi stosowania dawkomierzy jednorazowych

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 12794:2005 - wersja polska
Tytuł Energia jądrowa -- Ochrona radiologiczna -- Indywidualne dawkomierze termoluminescencyjne dla kończyn i oczu
Data publikacji 06-12-2005
Data wycofania 01-10-2021
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza ISO 12794:2000 [IDT]
ICS 13.280