PN-ISO 9978:1999 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN
Ochrona radiologiczna -- Promieniotwórcze źródła zamknięte -- Metody badania szczelności

Zakres

Podano terminy i definicje. Opisano metody badania przez pomiar czynnika promieniotwórczego (metody radiometryczne) oraz metody badania przez pomiar innych czynników (metody nieradiometryczne). Przedstawiono w ujęciu tabelarycznym granice wykrywalności i wartości dopuszczalne określone dla różnych metod badań

* wymagane pola

Bez VAT: 79,60  PLN Z VAT: 97,91  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 9978:1999 - wersja polska
Tytuł Ochrona radiologiczna -- Promieniotwórcze źródła zamknięte -- Metody badania szczelności
Data publikacji 28-01-1999
Data wycofania 27-10-2020
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza ISO 9978:1992 [IDT]
Zastępuje PN-J-02001:1989 - wersja polska
ICS 13.280