PN-ISO 2919:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2919:2014-12 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Ochrona radiologiczna -- Zamknięte źródła promieniotwórcze -- Wymagania ogólne i klasyfikacja

Zakres

Określono system klasyfikacji zamkniętych źródeł promieniotwórczych oparty na przeprowadzonych badaniach oraz określono wymagania ogólne, badania wyrobu, badania produkcyjne, znakowanie i certyfikację. Określono zestaw badań, na podstawie których producent zamkniętych źródeł promieniotwórczych może ocenić bezpieczeństwo swojego produktu podczas użytkowania i na podstawie których użytkownik tych źródeł może wybrać typy żródeł, które są odpowiednie do wymaganego zastosowania, w szczególności gdy bierze się pod uwagę ochronę przed uwolnieniem materiału promieniotwórczego, prowadzącym do ekspozycji na promieniowanie jonizujące. Norma może stanowić wytyczne dla regulacji prawnych. Podano 15 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 2919:2007 - wersja polska
Tytuł Ochrona radiologiczna -- Zamknięte źródła promieniotwórcze -- Wymagania ogólne i klasyfikacja
Data publikacji 21-03-2007
Data wycofania 23-12-2014
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza ISO 2919:1999 [IDT]
Zastępuje PN-J-02000:1986 - wersja polska
ICS 13.280
Zastąpiona przez PN-EN ISO 2919:2014-12 - wersja angielska