PN-ISO 4037-1:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 4037-1:2021-07 - wersja angielska

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN
Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych -- Część 1: Charakterystyki promieniowania oraz metody jego wytwarzania

Zakres

Określono charakterystyki i metody wytwarzania wzorcowego promieniowania rentgenowskiego i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki stosowanych w ochronie przed promieniowaniem, w przedziale mocy kermy w powietrzu od 10 mikroGyxhEXP-1 do 10 GyxhEXP-1, oraz do określania ich charakterystyk energetycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 171,90  PLN Z VAT: 211,44  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-ISO 4037-1:2002 - wersja polska
Tytuł Wzorcowe promieniowanie rentgenowskie i gamma do kalibracji dawkomierzy i mierników mocy dawki oraz do określania ich charakterystyk energetycznych -- Część 1: Charakterystyki promieniowania oraz metody jego wytwarzania
Data publikacji 17-05-2002
Data wycofania 15-07-2021
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 246, Ochrony Radiologicznej
Wprowadza ISO 4037-1:1996 [IDT]
ICS 17.240
Zastąpiona przez PN-EN ISO 4037-1:2021-07 - wersja angielska