PN-EN IEC 61854:2020-11 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Wymagania i badania dotyczące odstępników

Zakres

Niniejszy dokument dotyczy odstępników przewodów wiązkowych w liniach napowietrznych. Obejmuje swoim zakresem odstępniki sztywne, elastyczne oraz tłumiące.

Normy nie stosuje się do odstępników międzyfazowych, pierścieniowych oraz łączonych.

UWAGA Niniejszy dokument został napisany z uwzględnieniem praktyk projektowych stosowanych w liniach elektroenergetycznych i odstępników powszechnie dostępnych w momencie jej opracowywania. Mogą istnieć inne rozwiązania techniczne odstępników, dla których poszczególne badania opisane w niniejszej normie nie będą miały zastosowania.

W niektórych przypadkach procedury badań i ocenę wyników prób pozostawia się do uzgodnienia pomiędzy nabywcą a dostawcą i określa się je w umowie dostawy. Nabywca sam może ocenić przyszłe warunki pracy osprzętu, które powinny być podstawą do ustalenia zakresu badań.

W Załączniku A wymieniono minimum technicznych szczegółów, które powinny zostać uzgodnione między kupującym a dostawcą.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 61854:2020-11 - wersja angielska
Tytuł Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Wymagania i badania dotyczące odstępników
Data publikacji 23-11-2020
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN IEC 61854:2020 [IDT], IEC 61854:2020 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61854:2003 - wersja polska
ICS 29.240.20