PN-EN 60794-1-2:2017-07 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60794-1-2:2021-10 - wersja angielska

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN
Kable światłowodowe -- Część 1-2: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Wytyczne ogólne

Zakres

Niniejsza część IEC 60794-1 dotyczy kabli światłowodowych przeznaczonych do współpracy ze sprzętem telekomunikacyjnym i podobnymi urządzeniami oraz kabli zawierających jednocześnie światłowody i przewody elektryczne. Głównym celem niniejszego dokumentu jest udostępnienie użytkownikowi końcowemu przeglądu zawartości różnych części serii IEC 60794-1 numerowanych jako -2X. Części te zestawione są w Tabeli 1. (...) Dokumenty te określają procedury badań wykorzystywanych przy tworzeniu jednolitych wymagań dotyczących własności geometrycznych, transmisyjnych, materiałowych, mechanicznych, starzeniowych (oddziaływanie środowiska) i klimatycznych kabli światłowodowych oraz, w stosownych przypadkach, wymagań elektrycznych. W dokumentach wyrażenie "kabel światłowodowy" może obejmować również moduły z włóknami światłowodowymi, moduły z włóknami światłowodowymi do instalacji w mikrokanalizacji itp. Dodatkowym celem tego dokumentu jest dostarczenie użytkownikowi końcowemu użytecznych wskazówek do badania kabli światłowodowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,50  PLN Z VAT: 115,01  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60794-1-2:2017-07/AC:2017-10E
View FilePN-EN 60794-1-2:2017-07/Ap1:2017-11E

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 19-02-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60794-1-2:2017-07 - wersja angielska
Tytuł Kable światłowodowe -- Część 1-2: Specyfikacja ogólna -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Wytyczne ogólne
Data publikacji 04-07-2017
Data wycofania 04-10-2021
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 60794-1-2:2017 [IDT], IEC 60794-1-2:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60794-1-20:2014-08 - wersja angielska, PN-EN 60794-1-2:2014-03 - wersja angielska
ICS 33.180.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60794-1-2:2021-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60794-1-2:2017-07/Ap1:2017-11E, PN-EN 60794-1-2:2017-07/AC:2017-10E