PN-EN 60793-2:2016-09 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60793-2:2020-08 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Światłowody -- Część 2: Specyfikacja wyrobu -- Postanowienia ogólne

Zakres

Niniejsza część IEC 60793 zawiera wymagania ogólne dla światłowodowych włókien wielomodowych i jednomodowych.
Specyfikacje grupowe dla każdej z czterech kategorii włókien wielomodowych: A1, A2, A3 i A4 (stanowiących części klasy A włókien wielomodowych) zawierają wymagania specyficzne dla każdej kategorii.
Specyfikacje grupowe dla każdej z dwóch klas włókien jednomodowych, B i C, zawierają wymagania wspólne dla każdej z tych klas.
Każda specyfikacja grupowa zawiera specyfikacje dla rodzin włókien światłowodowych (umieszczone w załącznikach normatywnych), które zawierają wymagania dotyczące danej kategorii lub podkategorii. Podkategorie wyróżniane są dla różnych typów włókien światłowodowych lub ich zastosowań.
Wymagania niniejszej normy odnoszą się do wszystkich klas włókien światłowodowych.
Każda specyfikacja grupowa zawiera wymagania wspólne dla wszystkich znajdujących się w nich specyfikacji rodzin włókien światłowodowych. Wymagania wspólne zostały skopiowane do specyfikacji rodzin włókien światłowodowych w celu łatwiejszego powoływania się na nie.
Metody badań i pomiarów określono dla każdego wyspecyfikowanego parametru. W przypadkach, w których istnieje taka możliwość, przywoływane są definicje z norm IEC. W pozostałych przypadkach metoda badania lub pomiaru przedstawiana jest w odpowiedniej specyfikacji grupowej.
W Tabeli 1 określono specyfikacje grupowe. Odpowiednie specyfikacje dla rodzin włókien światłowodowych określono w specyfikacjach grupowych jako załączniki normatywne (patrz Tabele 2 – 5).
Zestawienie istniejących specyfikacji włókien światłowodowych znajduje się w Załącznikach A i B.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60793-2:2016-09 - wersja angielska
Tytuł Światłowody -- Część 2: Specyfikacja wyrobu -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 28-09-2016
Data wycofania 17-08-2020
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 60793-2:2016 [IDT], IEC 60793-2:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60793-2:2012 - wersja angielska
ICS 33.180.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60793-2:2020-08 - wersja angielska