PN-EN 60793-2-50:2016-06 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60793-2-50:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN
Światłowody -- Część 2-50: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa światłowodów jednomodowych klasy B

Zakres

Niniejsza część IEC 60793 dotyczy światłowodów kategorii: B1.1, B1.2, B1.3, B2, B4, B5 i B6. W Załączniku I przedstawiono tablicę ilustrującą powiązania oznaczeń IEC z oznaczeniami ITU-T. Niniejsze światłowody są wykorzystywane do przesyłu informacji lub mogą wchodzić w skład urządzeń przeznaczonych do tego celu oraz kabli światłowodowych. Do tego typu światłowodów stosuje się 3 rodzaje wymagań:
– wymagania ogólne zdefiniowane w IEC 60793-2;
– wymagania specjalne wspólne dla światłowodów jednomodowych klasy B (ujętych w niniejszej normie) podanych w Rozdziale 3;
– wymagania szczegółowe stosowane do poszczególnych kategorii światłowodów lub specjalnych zastosowań, zdefiniowano w Załącznikach od A do G;
– Dla niektórych kategorii światłowodów (podanych w odpowiednich specyfikacjach grupowych) istnieją subkategorie wyróżnione przez odmienne specyfikacje parametrów transmisyjnych. Oznaczenia tych subkategorii podano w poszczególnych specyfikacjach grupowych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,60  PLN Z VAT: 227,06  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60793-2-50:2016-06 - wersja angielska
Tytuł Światłowody -- Część 2-50: Specyfikacja wyrobu -- Specyfikacja grupowa światłowodów jednomodowych klasy B
Data publikacji 15-06-2016
Data wycofania 22-05-2019
Liczba stron 48
Grupa cenowa T
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60793-2-50:2016 [IDT], IEC 60793-2-50:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60793-2-50:2013-12 - wersja angielska
ICS 33.180.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60793-2-50:2019-05 - wersja angielska