PN-EN 60794-1-24:2014-11 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60794-1-403:2022-01 - wersja angielska

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN
Kable światłowodowe -- Część 1-24: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań właściwości elektrycznych

Zakres

Niniejsza część Normy Międzynarodowej IEC 60794 dotyczy kabli światłowodowych stosowanych w urządzeniach telekomunikacyjnych i podobnych oraz do kabli zawierających jednocześnie światłowody i przewody elektryczne. Celem niniejszej normy jest określenie procedur badań wykorzystywanych do ustalenia jednolitych wymagań elektrycznych. W niniejszej normie wyrażenie "kabel światłowodowy" może obejmować również elementy kabla światłowodowego, jednostki światłowodowe do układania w mikrokanalizacji itp.

* wymagane pola

Bez VAT: 117,30  PLN Z VAT: 144,28  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-08-2024 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer PN-EN 60794-1-24:2014-11 - wersja angielska
Tytuł Kable światłowodowe -- Część 1-24: Wymagania wspólne -- Podstawowe procedury badań kabli światłowodowych -- Metody badań właściwości elektrycznych
Data publikacji 27-11-2014
Data wycofania 12-01-2022
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 282, Techniki Światłowodowej
Wprowadza EN 60794-1-24:2014 [IDT], IEC 60794-1-24:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60794-1-2:2004 - wersja angielska
ICS 33.180.10
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60794-1-403:2022-01 - wersja angielska, PN-EN IEC 60794-1-402:2022-04 - wersja angielska, PN-EN IEC 60794-1-401:2022-04 - wersja angielska