PN-A-82019:1998 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Wyroby garmażeryjne z mięsa króliczego oraz z dodatkiem mięsa króliczego

Zakres

Podano 19 definicji półproduktów oraz wyrobów gotowych z mięsa króliczego i z dodatkiem mięsa króliczego. Wprowadzono podział klasyfikacyjny. Określono wymagania mikrobiologiczne. Wymagania organoleptyczne i zawartość soli podano w załącznikach normatywnych. Podano sposób pakowania, warunki przechowywania oraz transportu. Opisano rodzaje badań, metody badań i pobieranie próbek

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82019:1998 - wersja polska
Tytuł Wyroby garmażeryjne z mięsa króliczego oraz z dodatkiem mięsa króliczego
Data publikacji 07-01-1998
Data wycofania 04-07-2007
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny RS SRZ, Rada Sektorowa Sektora Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
ICS 67.120.10