PN-EN 12094-16:2010 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 16: Wymagania i metody badań urządzeń nawaniających stosowanych w niskociśnieniowych urządzeniach gaśniczych na CO2

Zakres

Wyszczególniono wymagania i metody badań dla urządzeń nawaniających urządzenia gaśnicze niskociśnieniowe na CO2, które uwalniają substancje nawaniające środek gaśniczy podczas wyładowania. Norma dotyczy urządzeń nawaniających do urządzeń gaśniczych niskociśnieniowych na CO2, które nie są utrzymywane pod ciśnieniem przed wyładowaniem

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 12094-16:2010 - wersja polska
Tytuł Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 16: Wymagania i metody badań urządzeń nawaniających stosowanych w niskociśnieniowych urządzeniach gaśniczych na CO2
Data publikacji 08-10-2010
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 12094-16:2003 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12094-16:2004 - wersja angielska
ICS 13.220.20