PN-EN 61779-1:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-29-1:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań

Zakres

Określono ogólne wymagania dotyczące konstrukcji i badań oraz opisano metody badań przyrządów przenośnych, transportowalnych i stacjonarnych służących do wykrywania i pomiaru stężenia gazów lub par palnych w powietrzu. Przyrządy lub ich części są przeznaczone do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych i w kopalniach metanowych

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 61779-1:2004/Ap1:2005P

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61779-1:2004 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Część 1: Wymagania ogólne i metody badań
Data publikacji 04-06-2004
Data wycofania 01-11-2010
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 61779-1:2000 [IDT], IEC 61779-1:1998 [MOD]
Zastępuje PN-EN 50054:1997 - wersja polska, PN-EN 61779-1:2002 - wersja angielska
ICS 13.320, 17.060, 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-29-1:2008 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 61779-1:2004/A11:2005P, PN-EN 61779-1:2004/Ap1:2005P