PN-EN 61779-1:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61779-1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN
Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Część 1: Wymagania i badania

Zakres

Określono ogólne wymagania dotyczące konstrukcji i badań oraz opisano metody badań przyrządów przenośnych, transportowalnych i stacjonarnych, służących do wykrywania i pomiaru stężenia gazów lub par palnych w powietrzu

* wymagane pola

Bez VAT: 231,00  PLN Z VAT: 284,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61779-1:2002 - wersja angielska
Tytuł Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Część 1: Wymagania i badania
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 04-06-2004
Liczba stron 62
Grupa cenowa V
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 61779-1:2000 [IDT], IEC 61779-1:1998 [MOD]
ICS 17.060, 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 61779-1:2004 - wersja polska