PN-EN 50054:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61779-1:2004 - wersja polska

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN
Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Wymagania ogólne i metody badań

Zakres

Podano definicje, wymagania ogólne dotyczące konstrukcji i badań, metody badań przyrządów przenośnych, transportowalnych i stacjonarnych, służących do wykrywania i pomiaru stężeń gazów lub par palnych w powietrzu, przeznaczonych do stosowania w obszarach zagrożonych wybuchem i w kopalniach metanowych. Określono wymagania dotyczące budowy przyrządów i oznakowania, wymagania dotyczące badań i przygotowania próbki oraz urządzeń do badań. Przedstawiono metody badań wpływu położenia przyrządu, dryftu, dryftu długookresowego, badania klimatyczne i środowiskowe, badania elektryczne i elektromagnetyczne, mechaniczne i konstrukcyjne. W załącznikach podano określenia granic wybuchowości, czasów odpowiedzi, elementy przewietrzające i drenażowe osłony ognioszczelne, badania osłon ognioszczelnych z urządzeniami przewietrzającymi i drenażowymi oraz dodatkowe wymagania dotyczące części elementów przewietrzających i drenażowych ze zwijanych taśm i niemierzalnych otworów przelotowych

* wymagane pola

Bez VAT: 139,60  PLN Z VAT: 171,71  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50054:1997 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Wymagania ogólne i metody badań
Data publikacji 11-08-1997
Data wycofania 04-06-2004
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 50054:1991 [IDT], EN 50054:1991/A1:1995 [IDT]
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 61779-1:2004 - wersja polska