PN-EN 60079-29-1:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-29-1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Atmosfery wybuchowe -- Część 29-1: Sprzęt do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Wymagania ogólne i eksploatacyjne

Zakres

Określono podstawowe wymagania dotyczące budowy, badań i parametrów eksploatacyjnych oraz opisano metody badań przenośnych, transportowalnych i stacjonarnych przyrządów do wykrywania i pomiaru stężeń gazu palnego lub pary w powietrzu. Podano 41 definicji

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 60079-29-1:2008 - wersja angielska
Tytuł Atmosfery wybuchowe -- Część 29-1: Sprzęt do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Wymagania ogólne i eksploatacyjne
Data publikacji 25-06-2008
Data wycofania 23-06-2010
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 60079-29-1:2007 [IDT], IEC 60079-29-1:2007 [MOD]
Zastępuje PN-EN 61779-1:2004 - wersja polska, PN-EN 61779-2:2004 - wersja polska, PN-EN 61779-3:2004 - wersja polska, PN-EN 61779-1:2004/A11:2005 - wersja polska, PN-EN 61779-1:2004/Ap1:2005 - wersja polska, PN-EN 61779-5:2004 - wersja polska, PN-EN 61779-4:2004 - wersja polska
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-29-1:2010 - wersja polska