PN-EN 61779-4:2004 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60079-29-1:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Część 4: Wymagania dla przyrządów grupy II wskazujących ułamek objętościowy do 100 procent dolnej granicy wybuchowości

Zakres

Określono wymagania dotyczące przenośnych, transportowalnych i stacjonarnych przyrządów grupy II do wykrywania i pomiaru stężenia gazów lub par palnych w powietrzu. Dotyczy przyrządów przeznaczonych do wykrywania i pomiaru stężenia gazów lub par palnych w powietrzu do 100 procent dolnej granicy wybuchowości

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 61779-4:2004 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Część 4: Wymagania dla przyrządów grupy II wskazujących ułamek objętościowy do 100 procent dolnej granicy wybuchowości
Data publikacji 01-07-2004
Data wycofania 01-11-2010
Liczba stron 9
Grupa cenowa E
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 61779-4:2000 [IDT], IEC 61779-4:1998 [MOD]
Zastępuje PN-EN 61779-4:2002 - wersja angielska, PN-EN 50057:1997 - wersja polska
ICS 13.320, 17.060, 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 60079-29-1:2008 - wersja angielska