PN-EN 50057:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61779-4:2004 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Wymagania dla przyrządów grupy II o zakresie pomiarowym do 100 procent dolnej granicy wybuchowości

Zakres

Podano wymagania dotyczące przenośnych transportowalnych i stacjonarnych przyrządów i ich części grupy II, służących do wykrywania i pomiaru stężeń objętościowych gazów lub par palnych w powietrzu do 100 procent dolnej granicy wybuchowości (DGW), przeznaczonych do stosowania w obszarach, w których może wystąpić atmosfera potencjalnie wybuchowa (innych niż w kopalniach), spełniających wymagania ogólne, a także metody badań podane w normie PN-EN 50054+A1. Określono wymagania szczegółowe: dla krzywej kalibracyjnej, badania dryftu, dla alarmu, temperatury, ciśnienia, wilgotności, prędkości przepływu, obwodu zasysania próby gazowej, położenia przyrządu, drgania, badania na spadek swobodny, czasu nagrzewania, czasu odpowiedzi, minimalnego czasu pomiaru, pojemności baterii, zmian parametrów zasilania, przerwy zasilania energią, przepięcia chwilowego i skoków napięcia, podłączenia sondy próbkującej, odporności na zakłócenia elektromagnetyczne i wysokiego stężenia gazu przekraczającego zakres pomiarowy

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN 50057:1997 - wersja polska
Tytuł Elektryczne przyrządy do wykrywania i pomiaru gazów palnych -- Wymagania dla przyrządów grupy II o zakresie pomiarowym do 100 procent dolnej granicy wybuchowości
Data publikacji 11-08-1997
Data wycofania 01-07-2004
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 64, Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem
Wprowadza EN 50057:1991 [IDT]
ICS 29.260.20
Zastąpiona przez PN-EN 61779-4:2004 - wersja polska